top of page

Anexo I
Actividades Complementarias y Extraescolares

Anexo II
Convenio Club Voley Molina

Anexo III
Convenio Asociación Albores

Anexo IV
Programa de Absentismo Escolar (P.R.A.E.)

Anexo V
Plan de Evacuación

Anexo VI
Programa Bibliotecas Escolares

Anexo VII
Programa Corresponsales Juveniles

Anexo VIII
Programa Educando para la Salud

Anexo IX
Programa Educando en Justicia

Anexo X
Plan Director de Convivencia

Anexo XI
Plan Policía Tutor

Anexo XII
Plan Erasmus +

Anexo XIII
Plan Lingüístico de Centro

Anexo XIV
Plan de Lectura

Anexo XV
Plan Acción Tutorial

Anexo XVI
Plan Atención a la Diversidad

Anexo XVII
Plan de Convivencia

Anexo XVIII
Programaciones Docentes

Anexo XIX
Normas de Convivencia y Conducta

Anexo XX
Plan de Autoprotección

bottom of page